Onze doelstelling:

- Mensen van alle sociale klasse helpen, bijstaan, informeren en de ruimte bieden om tot rust te komen.
- Financiële ondersteuning bieden voor medische zaken die omwille van onbepaalde reden niet alleen gedragen kunnen worden.
- Logistieke ondersteuning in de zin van mensen zo goed als mogelijk te helpen bij taken die ze niet meer alleen kunnen uitvoeren.
- Organiseren van info dagen, benefieten, lezingen, getuigenissen etc.
- Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen, met inbegrip van winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen.
- Een patiëntenvereniging waar patiënten, familie en zorgverleners terecht kunnen voor informatie en activiteiten.

- Het gegeven van medicinale cannabis openbaar maken en als drukkingsgroep wegen op de politieke besluitvormingen.