Jean Pierre Voncken                                                                                         

Secretaris                                                                                                       

Urszula Milata  

Penningmeester

Jasper Antonissen

Voorzitter