Welkom op de website van VZW WeAreSofie

 

Onze vereniging werd opgericht uit een gevoel van sociale onvrede en onrecht, maar ook met het bewustzijn dat gebundelde kracht ontzettend sterk kan zijn. Sofie Voncken, die dé bron van inspiratie is voor onze VZW, is een canna-kindje met CSWS. Wij zijn een patiëntenvereniging die ijvert voor het legaliseren van medicinale cannabis. Gewoon omdat cannabis nog altijd worstelt met een zwaar imago probleem. Door heel wat mensen wordt het nog steeds als een drug gezien, terwijl het voor veel mensen een medicijn In verschillende vormen is. Bijvoorbeeld tegen verschillende soorten pijnen, reuma, artrose, epilepsie, huidaandoeningen enz.  Er moet dus nog veel onderzocht worden.

Het aantal leden stijgt gestadig en dit is een teken dat er nood is aan een organisatie als VZW WeAreSofie. Voor 10.00€ per jaar kun je zelf ook lid worden en voor 5.00€ kun je je steentje bijdragen want alle beetjes helpen. De peter van onze VZW is Chris Willemsen, zelf ook een overtuigd canna-patiënt.

 

Wij zijn het klankbord voor patiënten die er voor kiezen om te genezen op een natuurlijke manier en vinden dat dit een recht is.

Wij zijn het luisterend oor voor patiënten die vaak schrijnende maar ook succesverhalen vertellen over hun ziekte, hun situatie en hun hoop op genezing.

Wij zijn de steun voor zij die vaak uitgedokterd en uitbehandeld zijn en nergens anders meer terecht kunnen.

Wij trachten te helpen, zowel op emotioneel als financieel vlak, wanneer de nood hoog is.

Wij informeren artsen en zorgverleners over de geneeskrachtige eigenschappen van cannabis en het gebruik.. Intussen is er al een vage wetgeving omtrent het gebruik van CBD olie maar we zijn er nog lang niet!

Wij zetelen ook in Cannabis Europe, een Europese werkgroep met als uitgangspunt een uniforme wetgeving maken rond medicinale cannabis over heel Europa.

De wereld van Sofie en alle andere patiënten een beetje mooier maken begint met samen kleine stapjes in de juiste richting te zetten en vooral niet op te geven. Wil je graag een berichtje nalaten dan kan dat in ons gastenboek.